Ci rodzice w tym miesiącu nie otrzymają 800 plus w terminie

Wiadomości

Program “Rodzina 800+” oferuje istotne wsparcie finansowe dla rodzin, pomagając w pokrywaniu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci, takich jak opieka i codzienne potrzeby.

Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia jest dostępne dla wszystkich rodzin, niezależnie od ich dochodów.

Od 1 stycznia 2024 roku, stawka świadczenia wynosi 800 zł na dziecko miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odpowiada za przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz przyznawanie i wypłatę świadczenia.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez internet, a świadczenia są przekazywane bezgotówkowo na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W czerwcu 2024 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy programu “Rodzina 800+”, który potrwa do 31 maja 2025 roku.

Świadczenie jest wypłacane 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia każdego miesiąca.

Jednak w lipcu 2024 roku nastąpią trzy zmiany w harmonogramie wypłat, co oznacza, że część rodziców nie otrzyma przelewów na czas.

Oto szczegóły:

Przelew za niedzielę, 7 lipca, zostanie zrealizowany w piątek, 5 lipca.

Wypłata za niedzielę, 14 lipca, będzie przesunięta na piątek, 12 lipca.

Przelewy za sobotę, 20 lipca, zostaną zrealizowane dzień wcześniej, w piątek, 19 lipca.

Wnioski o przyznanie świadczenia na okres od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku można było składać od lutego 2024 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat, należało złożyć wniosek do końca kwietnia 2024 roku.

W przypadku wniosków złożonych w czerwcu, przelewy 800+ wraz z wyrównaniem zostaną przekazane do końca sierpnia.

Rodzice, którzy nie złożyli wniosku przed 1 lipca, nie otrzymają wyrównania za czerwiec.

Jeżeli wniosek na nowy okres rozliczeniowy został złożony po 30 czerwca 2024 roku, nie będzie przysługiwać żadne wyrównanie.

Wniosek złożony w lipcu uprawnia do otrzymania świadczenia jedynie od tego miesiąca.

Prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące od narodzin na złożenie dokumentów – informuje Paweł Żebrowski.