Gigantyczny bank wycofuje się z Polski. Tysiące osób wyląduje na bruku

Wiadomości

Masowe zwolnienia, czyli grupowe redukcje zatrudnienia, to zjawisko, które może wynikać z różnych przyczyn, takich jak restrukturyzacja, problemy finansowe, zmiana strategii biznesowej, automatyzacja procesów czy zmiany rynkowe. Takie działania mają znaczący wpływ zarówno na zwalnianych pracowników, jak i na pozostałych pracowników oraz ogólną sytuację na rynku pracy.

Gigantyczny bank wycofuje się z Polski, co to oznacza dla klientów?

Zamknięcie rachunków bankowych: Klienci będą musieli zamknąć swoje konta z tego banku i otworzyć nowe w innych bankach. Bank powinien dostarczyć dokładne instrukcje i wsparcie, aby umożliwić klientom płynne przeniesienie swoich środków.

Zmiana warunków produktów finansowych: Kredyty, depozyty i inne produkty finansowe będą musiały być przeniesione do innych banków, co może wymagać renegocjacji warunków.Klienci powinni być informowani o swoich opcjach i krokach, jakie muszą podjąć.

Dostęp do obsługi klienta i wsparcia technicznego: Dostępność do obsługi klienta może być ograniczona w okresie przejściowym.Bank powinien zapewnić odpowiednie kanały komunikacji dla klientów, aby mogli oni uzyskać pomoc w tym procesie.

Ochrona danych osobowych i historii transakcji: Klienci muszą być pewni, że ich dane osobowe i historia transakcji są bezpiecznie przenoszone do nowego banku lub usuwane zgodnie z regulacjami ochrony danych.

Natomiast co to oznacza dla rynku bankowego w Polsce?

Zmniejszenie konkurencji: Wycofanie się ogromnego banku może zmniejszyć konkurencję na rynku, co potencjalnie może wpłynąć na ofertę usług bankowych i warunki dla klientów. Może to również wpłynąć na innowacje i różnorodność produktów dostępnych na rynku.

Możliwości przejęć i konsolidacji: Inne banki mogą skorzystać z okazji i przejąć klientów oraz aktywa NatWest, co może prowadzić do konsolidacji rynku. Takie przejęcia mogą zwiększyć udziały rynkowe innych banków i zmienić dynamikę konkurencji.

Wpływ na pracowników: Pracownicy NatWest w Polsce mogą stanąć przed koniecznością poszukiwania nowego zatrudnienia. Bank powinien zapewnić wsparcie dla pracowników, takie jak programy outplacementowe, które pomogą im znaleźć nowe miejsca pracy.

  Co mogą zrobić klienci?

  Śledzić komunikaty banku: Klienci powinni regularnie sprawdzać komunikaty od NatWest dotyczące harmonogramu wycofania się i kroków, jakie muszą podjąć. Szybko działać: Rozpoczęcie procesu przenoszenia środków i otwierania nowych rachunków w innych bankach jak najszybciej pomoże uniknąć problemów w ostatniej chwili.

  Porównać oferty innych banków: Przed podjęciem decyzji o nowym banku, warto porównać oferty różnych instytucji, aby znaleźć najkorzystniejsze warunki. Konsultacje z doradcą finansowym: Jeśli proces przenoszenia produktów finansowych jest skomplikowany, warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże w podjęciu najlepszych decyzji.


  Brytyjski bank NatWest zamknie swoją działalność w Polsce do końca 2025 roku – informuje Reuters. Rzecznik przedsiębiorstwa wskazał, że decyzja o zamknięciu działalności nastąpiła po zakończeniu projektu dotyczącego przestępstw finansowych. Tym samym pracę straci 1600 osób.

  Rzecznik banku poinformował, że cała kadra banku, licząca 1600 pracowników w Polsce, straci pracę, przy czym 45 proc. tych stanowisk zniknie na stałe, a pozostałe 55 proc. zostanie przeniesionych do dwóch oddziałów w Wielkiej Brytanii i Indiach, gdzie zostaną utworzone równoważne miejsca pracy – podaje Reuters.

  – Decyzja została podjęta po zakończeniu konkretnego projektu dotyczącego przestępstw finansowych – poinformował rzecznik banku.

  – Zakończenie tego projektu spowodowało szerszą weryfikację obecności banku w Polsce – wskazał rzecznik NatWest.

  To doprowadziło do podjęcia decyzji o zamknięciu biznesu, który obejmował m.in. przestępstwa finansowe, technologię i finanse.

  Dyrektor generalny NatWest, Paul Thwaite, powiedział wcześniej, że celem instytucji jest stać się prostszym i bardziej wydajnym bankiem.

  NatWest przygotowuje się do ponownego pełnego przejścia na własność prywatną po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 r. Proces ten został opóźniony z powodu wyborów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się 4 lipca – zwraca uwagę Reuters.

  Agencja podaje, że bank odnotował w lutym wzrost rocznego zysku o 20 proc., ponieważ brytyjski sektor bankowy skorzystał na wyższych zwrotach z kredytów, wynikających ze wzrostu stóp procentowych.

  Zamknięcie działalności NatWest w Polsce oznacza, że 1600 pracowników straci zatrudnienie. To ogromny cios dla wielu rodzin i poważny problem społeczny. Bank zapowiada jednak, że część stanowisk, około 55%, zostanie przeniesionych do Wielkiej Brytanii i Indii. Tam mają powstać nowe miejsca pracy, które zastąpią te zlikwidowane w Polsce. Niestety, dla wielu polskich pracowników ta zmiana może okazać się zbyt trudna do zaakceptowania.

  Decyzja o wyjściu z Polski to niejedyna zmiana, przed jaką stoi NatWest. Bank przygotowuje się do ponownego przejścia w całości na własność prywatną, po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2008 roku. Jednak ten proces został tymczasowo wstrzymany ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, zaplanowane na 4 lipca.

  Mimo tych turbulencji, NatWest może pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi. W lutym bank odnotował 20% wzrost rocznego zysku, co zawdzięcza głównie wyższym przychodom z odsetek kredytowych, będącym pochodną wzrostu stóp procentowych.

  Perspektywa utraty pracy jest zawsze stresująca i niepokojąca. Wielu z obecnych pracowników ma cenne kompetencje i doświadczenie zdobyte podczas pracy w banku, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa, technologii i finansów. Te atuty z pewnością będą ich mocnymi stronami w poszukiwaniu nowych możliwości zawodowych na polskim rynku pracy.