Od lipca nowe przepisy 800 plus! Ci rodzice stracą świadczenie

Wiadomości

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie istotne zmiany dotyczące programów 800 Plus oraz Dobry Start.

Nie wszystkie dzieci będą uprawnione do tych świadczeń, a część rodziców może utracić dotychczasowe wsparcie finansowe.

Do tej pory programy 800 Plus i Dobry Start były przyznawane bez względu na dochód i obejmowały każde dziecko do 18. roku życia (Dobry Start dotyczył tylko uczniów).

Jednak nowa ustawa z 15 maja 2024 roku, dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz innych zmian, wprowadza istotne modyfikacje.

Nowe przepisy uzależniają przyznanie świadczeń od spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego w polskiej placówce edukacyjnej.

Świadczenia będą przysługiwać tylko wtedy, gdy dziecko realizuje:

Roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego,
Obowiązek szkolny,
Obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole w ramach polskiego systemu edukacji.

Oznacza to, że nie wszyscy rodzice otrzymają świadczenia!

Jak podaje portal Infor.pl:

Wypłata zarówno 800 Plus, jak i świadczenia Dobry Start będzie zależna od tego, czy dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole w ramach polskiego systemu edukacji.

Choć nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, to zmiany w zakresie przyznawania świadczeń wejdą w życie dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Obecny okres rozliczeniowy potrwa do końca maja 2025 roku, co oznacza, że świadczenia przyznane na ten czas pozostaną bez zmian.

Nowe zasady dotyczące świadczenia Dobry Start wejdą w życie od roku szkolnego 2025/2026.

Świadczenie Rodzina 800 Plus wspiera rodziców w pokrywaniu kosztów wychowania dzieci, natomiast świadczenie Dobry Start pomaga przy rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

Dotychczas oba świadczenia były przyznawane bez względu na dochód i obejmowały każde dziecko.

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie tych programów do obecnych potrzeb i sytuacji społeczno-politycznej, oraz zapewnienie, że świadczenia wspierają dzieci spełniające obowiązek edukacyjny.

Zmiany te mają na celu zapewnienie, że świadczenia trafiają do dzieci, które regularnie uczęszczają do przedszkoli i szkół w polskim systemie edukacji, co ma promować obowiązkową edukację i ograniczać nieuzasadnione nieobecności.