1700zł dla każdego niezależnie od wieku i dochodu!?

Wiadomości

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie zapewniające finansowanie podstawowych potrzeb egzystencjalnych.

BDP (Bezwarunkowy Dochód Podstawowy) jest modelem finansów publicznych, który przewiduje przyznanie każdemu obywatelowi określonej kwoty pieniędzy niezależnie od jego sytuacji materialnej czy zawodowej.

Zgodnie z założeniem wypłaty miałyby być prowadzone bez względu na dochody i zatrudnienie.

O świadczeniu słychać coraz więcej w ostatnich latach, a kraje takie jak na przykład Finlandia czy Kanada zdecydowały się rozwiązanie przetestować.

W Polsce także były plany pilotażu, ale pokrzyżowała je pandemia.

Bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby być elementarnym wyrównaniem wsparcia ze strony państwa należnego każdemu obywatelowi, w tym także „płatnikowi netto”.

Sprawa nabierze tempa gdy w końcu w Sejmie pojawi się obywatelski projekt ustawy.

Na razie jeszcze to się nie stało, ale skala zainteresowania bezwarunkowym dochodem podstawowym wskazuje, że to kwestia czasu – i to niezbyt długiego.

Jak donosi portal Infor.pl, środki na ten cel mogłyby pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wprowadzenie BDP w Polsce wiązałoby się z likwidacją wielu innych programów socjalnych, takich jak 800+ czy 300+.

Zamiast wielu różnych form wsparcia, obywatele otrzymywaliby jedno, uniwersalne świadczenie.

To z pewnością uprościłoby system, ale czy byłoby korzystne dla wszystkich?

Na wprowadzenie dochodu podstawowego bardzo liczą samorządowcy z północnej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Wprowadzenie jakichkolwiek środków finansowych na rynek pobudza usługi i doświadczenia, które były przeprowadzone w kilku krajach.

Nie wszędzie to wyszło, ale w kilku krajach przedsiębiorczość wzrastała i ludzie zaczynali sobie radzić – mówił Marek Olszewski, wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza i wójt gminy Srokowo.

Choć dyskusja o BDP w Polsce nabiera tempa, to na razie wszystkie rozważania pozostają w sferze koncepcyjnej.

Jak zaznacza Infor.pl, analizowane są różne aspekty ewentualnego wprowadzenia tego rozwiązania, ale żadne konkretne decyzje jeszcze nie zapadły.

„Teraz gdy już uruchomione zostały pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – KPO, sprawa powraca.

Tym bardziej, że z programu tego można finansować projekty społeczne czego przykładem jest Aktywny Rodzic, popularnie zwany babciowym.

W tej chwili więc nowe zasiłki z ZUS można podzielić na dwie grupy: takie, które są pewne nie jest tylko znany termin ich wdrożenia i nowe, których wdrożenie jest ewentualnie brane pod uwagę.

Bezwarunkowy dochód podstawowy należy do drugiej kategorii” – zwraca uwagę Infor.pl.

Zwolennicy bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) uważają, że wprowadzenie tego rozwiązania mogłoby poprawić jakość życia obywateli, zwiększyć aktywność zawodową oraz zmniejszyć poziom ubóstwa.

Niebawem w Sejmie może pojawić się obywatelski projekt ustawy w tej kwestii, który proponuje zastąpienie obecnych świadczeń jednym jednolitym zasiłkiem dla wszystkich mieszkańców.

W Polsce rozważany jest pilotażowy program wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Entuzjaści tego rozwiązania twierdzą, że koszty mogą być minimalne, ponieważ eliminacja biurokracji związanej z programami takimi jak 800 plus czy dodatkowe wypłaty trzynastych i czternastych emerytur pozwoliłaby na efektywniejsze zarządzanie.

Stałe dochody dla każdego mogłyby pobudzić gospodarkę, zwiększając popyt na produkty i usługi, jednak wprowadzenie BDP na szeroką skalę wymagałoby przeprowadzenia reformy systemu podatkowego.

Wkrótce więcej informacji