500 plus dla seniorów! Kto może liczyć na świadczenie?

Wiadomości

W marcu 2024 roku wprowadzono nowy próg dochodowy dotyczący świadczenia “500 plus dla seniora”.

Aby seniorzy mogli kwalifikować się do tego dodatku, muszą spełniać określone warunki, w tym nie przekraczać nowo ustalonego limitu dochodowego.

Kto może liczyć na wsparcie?

500 plus dla seniora to dodatek do emerytury, przeznaczony dla osób powyżej 75 roku życia, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Wniosek o ten dodatek mogą składać osoby niesamodzielne, niepełnosprawne oraz pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

Wysokość dodatku jest zależna od dochodu seniora, co oznacza, że nie zawsze dokładnie 500 zł trafi na konto świadczeniobiorcy.

Przepisy wprowadzające 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, weszły w życie 1 października 2019 roku.

Na ich podstawie, osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać wsparcie finansowe do 500 zł miesięcznie.

Aby otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić kilka warunków:

Mieszkać w Polsce.

Mieć ukończone 18 lat.

Posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

  Od marca 2024 roku próg dochodowy uprawniający do otrzymania 500 plus dla seniora został podwyższony o 261,53 zł i wynosi teraz 2419,33 zł brutto.

  Przy przyznawaniu tego świadczenia obowiązuje zasada “złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość wsparcia jest obniżana o kwotę przekraczającą limit dochodowy.

  Świadczenie 500 plus dla seniora jest corocznie waloryzowane według wskaźnika, który jest również stosowany do waloryzacji rent i emerytur.

  W bieżącym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12%.

  Seniorzy, którzy chcą skorzystać z 500 plus, muszą być świadomi nowego progu dochodowego oraz warunków, jakie muszą spełnić, by otrzymać to świadczenie.

  Warto pamiętać, że dodatek ten jest nie tylko wsparciem finansowym, ale również istotnym elementem polityki socjalnej, mającym na celu poprawę jakości życia osób starszych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

  Wkrótce więcej informacji.