Obowiązkowy schron w każdym domu! Nadchodzą duże zmiany

Wiadomości

Rząd planuje zmiany z prawie budowlanym. Takie informacje zostały przekazane 5 marca w radiu RMF FM, a poinformował o nich wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

Rząd ma w planach wprowadzenie regulacji prawnych, które wprowadzą nakaz budowy schronów w nowo stawianych budynkach mieszkalnych. Zmiany w prawie dotyczyć więc będą deweloperów.

– Rozważamy wprowadzenie dla deweloperów obowiązku, by w nowo budowanych domach były miejsca, które będą miały wszystkie parametry schronu – oznajmił w radiu RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

Dodał też, że jest to sprawa fundamentalna, więc można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że takie zmiany w prawie staną się faktem.

W trakcie wywiadu dla RMF FM, wiceminister Zalewski nie ujawnił detali planowanych zmian, ograniczając się jedynie do ogólnej informacji o rozważanym obowiązku dla deweloperów.

Mimo braku szczegółów, podkreślił jednak, że jest to kwestia “fundamentalna” i wymagająca działań.

Taka decyzja wiąże się z niepokojącymi sytuacjami militarnymi w świecie, a także ze wzrostem rożnych naturalnych niebezpieczeństw.

Uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych– informacja zawarta w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Warto jednak zaznaczyć, że już w lutym 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt nowelizacji prawa budowlanego. Jego celem jest poluzowanie wymogów przy budowie niektórych obiektów, w tym właśnie schronów. Zmiana przepisów zniosłaby wymóg uzyskania pozwolenia na budowę schronu – konieczne byłoby tylko zgłoszenie zamiaru wybudowania takiego obiektu.

Pomimo pojawiających się obaw związanych z podjęciem takich rozwiązań, nowa ustawa budowlana może być impulsem dla innowacji w sektorze budowlanym.

Poprzez złagodzenie niektórych regulacji dotyczących budowy schronów, proces ten może otworzyć nowe możliwości dla poszukiwania nowatorskich technologii i materiałów, co z kolei przyczyni się do szybszej i bardziej ekonomicznej realizacji bezpiecznych schronów.

Wkrótce więcej informacji.