Żołnierze z granicy polsko-białoruskiej z obniżonymi wynagordzeniami!

Wiadomości

Żołnierze, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i narażenia życia innych osób, mają też obniżone wynagrodzenia o połowę. – Są wobec nich zastosowane przepisy art. 456 ustawy o obronie ojczyzny – powiedział Wirtualnej Polsce oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej kpt. Jacek Piotrowski.

Przypomnijmy, trzech polskich żołnierzy zostało zatrzymanych przez Żandarmerię Wojskową, a następnie dwóch z nich usłyszało zarzuty prokuratorskie dotyczące przekroczenia uprawnień i narażenia życia innych osób. Żołnierze oddali strzały alarmowe w kierunku napierających na granicę migrantów uzbrojonych w narzędzia – ujawnił Onet.

Do zdarzenia doszło na przełomie marca i kwietnia, ale było ono – podobnie jak inne tego typu incydenty – ukrywane.

Resort przyznał, że “migrantów napierających od strony białoruskiej na polskich żołnierzy było kilkudziesięciu oraz że byli uzbrojeni w niebezpieczne przedmioty” i że zaistniały przesłanki do takiej, a nie innej reakcji żołnierzy. Niemniej ciąży na nich zarzut “przekroczenia uprawnień i narażenia życia oraz zdrowia innych osób”.

WP przekazała w sobotę, że oskarżanym żołnierzom zmniejszono o połowę ich uposażenie zasadnicze, a także zawieszono wypłatę wszelkich dodatków. Oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej kpt. Jacek Piotrowski powiedział, że decyzję podjęto “zgodnie z postanowieniem prokuratora” na podstawie artykułu ustawy o obronie ojczyzny. – Raz w tygodniu zgłaszają się do przełożonego – powiedział WP Piotrowski.

Co to więc oznacza? Zgodnie z art. 456. ustawy o obronie ojczyzny “żołnierzowi zawodowemu, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych”.

Jednak w przypadku, gdyby doszło do umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia, żołnierz otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz zawieszone należności pieniężne, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Nawet gdyby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej.