Koniec darmowego dostępu do Facebooka, Youtube, Instagrama?

Wiadomości

Część sieci komórkowych w Polsce pozwala na korzystanie z internetu komórkowego za darmo, o ile przegląda się wówczas Facebooka, Instagrama lub TikToka. Już za miesiąc będzie to niemożliwe – pisze “Rzeczpospolita”. Zakaz wprowadza Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE wydał zalecenia nakazujące operatorom mobilnym zaprzestanie świadczenia dostępu do wybranych usług i treści oferowanych w internecie w modelu „zero rating”, uznanym przez TSUE za dyskryminujący i sprzeczny z ideą otwartego internetu.

Posiłkując się wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prezes UKE po dokonanej w drugiej połowie zeszłego roku kontroli, wysłał informacje do wszystkich polskich operatorów z nowymi zaleceniami, które brzmią następująco:

zaprzestanie zawierania umów oraz stosowania wzorców umownych obejmujących usługi rozliczane w modelu „zero rating”.

Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

modyfikację obowiązujących umów zawierających usługi rozliczane w modelu „zero rating” w taki sposób by Spółka nie świadczyła usług rozliczanych w modelu „zero rating”.

Przedsiębiorcy powinni dokonać modyfikacji umów zawartych zarówno przed dniem doręczenia zaleceń pokontrolnych, jak również umów zawartych w okresie od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych do upływu 30 dni od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych, w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia zaleceń pokontrolnych.

Kontrola Prezesa UKE potwierdziła, że wszyscy operatorzy (T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 Spółka z o.o., Canal+ Polska S.A., Polsat Cyfrowy S.A., Premium Mobile sp. z o.o.) sprzedają dostęp do wybranych usług i treści w modelu „zero rating”. Model ten występuje, gdy dostawca usług internetowych stosuje zerową cenę za ruch danych związany z określoną aplikacją lub klasą aplikacji, a dane nie są wliczane do żadnego limitu danych obowiązującego w usłudze dostępu do internetu.

Dla wielu użytkowników, zwłaszcza młodszych, którzy korzystają z telefonów na kartę i mają ograniczone pakiety danych, darmowy dostęp do popularnych serwisów społecznościowych był znaczącym udogodnieniem. Oferty tego typu pozwalały im swobodnie korzystać z Facebooka, Instagrama czy YouTube’a bez obaw o przekroczenie limitu danych.

Teraz będą musieli bardziej świadomie zarządzać swoim pakietem danych, co może wpłynąć na ich sposób korzystania z internetu.

W ciągu 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, operatorzy muszą przestać oferować darmowy dostęp do wybranych usług.

W dłuższej perspektywie, w ciągu 24 miesięcy, wszystkie obowiązujące umowy muszą zostać zmodyfikowane w celu usunięcia usług rozliczanych w modelu “zero rating”.

Wprowadzenie zakazu stosowania modelu “zero rating” przez Prezesa UKE oznacza koniec darmowego dostępu do takich platform jak Facebook, Instagram czy YouTube.

Wkrótce więcej informacji.